Di Mana Nu Sok Aya Usum Salju

pertanyaan31 Views

Kamu nanya? Bertanya-tanya? Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan di mana nu sok aya usum salju, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai di mana nu sok aya usum salju. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

nostalgia yuk sama  mainan jadul penuh kenangan  kecil

sisindiran nu aya patalina jeung usum usuman​

Pertanyaan: sisindiran nu aya patalina jeung usum usuman​

Jawaban:

Mihape sisir jeung minyak,

kade kaancloman leungeun,

mihape pikir jeung niat,

kade kaangsonan deungeun.

Kuring mah alim ka Bandung,

hayang ka Sumedang bae,

kuring mah alim dicandung,

hayang ku sorangan bae.

Kembang culan kembang tanjung,

kembang saga jeung dongdoman,

boh sabulan boh sataun,

ulah salah nya dongdonan.

Koleang kalakay pandan,

amis mata di susukan,

soreang lain teu hayang,

cimata geura susutan.

Kukulu di buah manggu,

pisitan buah ramanten,

kuru lain ku teu nyatu,

mikiran nu hideung santen.

Ulah tiwu-tiwu teuing,

rek bonteng baligo bae,

ulah kitu-kitu teuing,

rek goreng bareto bae.

Lain bangban lain pacing,

lain campaka kuduna,

lain babad lain tanding,

lain ka kuring kuduna,

Sugan teh kukupu hideung,

sihoreng sirama-rama,

sugan teh kukuh jeung tineung,

sing horeng ka mana-mana.

Bangbara dina bangbarung,

kulit munding kahujanan,

sangsara kuring dicandung,

gulang-guling ngan sorangan.

Orang welang oray hideung,

oray sanca naliwangsa,

ulah melang ulah nineung,

urang kawin di Salasa.

Cai mulang cai malik,

cai ngocor ka astana,

bingung mulang bingung balik,

kabongroy kieu rasana.

Jieun sisindiran nu aya patalina jeung usum-usuman!Jawab….tolong di jawab yah

Pertanyaan: Jieun sisindiran nu aya patalina jeung usum-usuman!
Jawab….

tolong di jawab yah kak​

Yen udan deres, ana sisa genangan. Nalika katresnan ilang, ana kenangan.

Penjelasan:

MAAF KLAU SALAH

LEMBAR KEJawab pananya ieu di handap!1. Usum hujan sok di

Pertanyaan: LEMBAR KE
Jawab pananya ieu di handap!
1. Usum hujan sok di sebut naon?
2. Kumaha ciri-cirina rek datang hujan?
3. Naon nu sok buburinyaian di langit munrek datang hujan?
4. Hujan anu dibarengan ku angin ngagelebug disebut
5. Hujan anu caina ngab disebutna
6. Dimana nu sok aya usum salju?
7. Naon mangpaata hujan keur kahirupan!
8. Naon nu ngalantarkeun tancuh urug?​

Jawaban:

Bahasa apa itu

Penjelasan:

Wkwkwkkw maaffff

pakakas naon nu sok di pake dina usum hujan​

Pertanyaan: pakakas naon nu sok di pake dina usum hujan​

Payung, jas hujan sareng seueur deui

Maaf kalo salah

1. Jalma nu sok ceceremed karna barang batur disebut panjang:2.

Pertanyaan: 1. Jalma nu sok ceceremed karna barang batur disebut panjang:
2. Jalma taya kaera sok disebut kandel kulit:
3. Hirup mah aya nu seneng aya nu:
4. Jalan teh aya nu nanjak aya nu:
5. Tangkal kalapa teh aya nu jangkung aya nu: mksh bagi yg sudah jawab ​

Jawaban:

1. leungeun

2. bengeut

3. balangsak

4. turun

5. pondok

Penjelasan:

maaf kalau salah

Alat karawitan nu aya nada.an sok di sebut

Pertanyaan: Alat karawitan nu aya nada.an sok di sebut

Jawaban:

alat karawitan nu aya nadaan sok disebut…

waditra

sadayana cai nu sok dipake susuci aya…

Pertanyaan: sadayana cai nu sok dipake susuci aya…

Jawaban:

7.

Penjelasan:

Pan sadayana cai nu diangge susuci teh aya 7,

#BelajarBersanaBrainly

#SejutaPohon

Semoga membantu ya ^_^

15. dina usum halodo, sumber cai sok loba nu…​

Pertanyaan: 15. dina usum halodo, sumber cai sok loba nu…

Jawaban:

sok loba nu saat(kering)

LEMBAR KEGIATAN BAR3. Naon nu sok buburinyaian di langit munck

Pertanyaan: LEMBAR KEGIATAN BAR
3. Naon nu sok buburinyaian di langit munck datang
4. Hujan anu dibarengan ku angin ngagelebug disebutna
Jawab pananya ieu di handap!
1. Usum hujan sok di sebut naon?
2. Kumaha ciri-cirina rek datang hujan?
5. Hujan anu caina ngab disebutra?
6. Dimana nu sok aya usum salju?
7. Naon mangpaatna hujan keur kahirupan?
8. Naon nu ngalantarkeun tancuh urug​

Jawaban:

Hancing cong wjwbskbd

Penjelasan:

ShsbsjuabaiajbskdjsihdhdusbsvxnxgedeneuejhedydyydhdhherhrhryygedhdyggeeyeyetgeysysgdgsysyegdydydusyysysysgsgWKWKWKWKWKKWxndf

Jieun sisindiran nu aya patalina jeung usum-usuman!Jawab ….tolong di jawab

Pertanyaan: Jieun sisindiran nu aya patalina jeung usum-usuman!
Jawab ….

tolong di jawab ya kak​

Jawaban:

soalnya gimana sih gak jelas??

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai di mana nu sok aya usum salju, kamu juga bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti pakakas naon nu, sisindiran nu aya, Alat karawitan nu, 1. Jalma nu, and LEMBAR KEJawab pananya.