Bagaimanakah Gambaran Hari Kiamat Berdasarkan Q.s. Az-zalzalah Ayat 1-2

pertanyaan17 Views

Kamu nanya? Bertanya-tanya? Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan bagaimanakah gambaran hari kiamat berdasarkan q.s. az-zalzalah ayat 1-2, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai bagaimanakah gambaran hari kiamat berdasarkan q.s. az-zalzalah ayat 1-2. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

toleransi antar umat beragama menurut penafsiran sayyid qutb hamka

Berikan gambaran tentang kejadian hari Kiamat yang dijelaskan di dalam

Pertanyaan: Berikan gambaran tentang kejadian hari Kiamat yang dijelaskan di dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-8.​

Jawaban:

( 1 ) Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat),

( 2 ) dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,

( 3 ) dan manusia bertanya: “Mengapa bumi (menjadi begini)?”,

( 4 ) pada hari itu bumi menceritakan beritanya,

( 5 ) karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.

( 6 ) Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka,

( 7 ) Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

( 8 ) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Jawaban:

1.bumi digoncangkan dengan goncangan(yang dahsyat)

2.bumi mengeluarkan benban beban berat(yang dikandungnya)

3.dan manusia bertanya”mengapa bumi(jadi begini)?

Penjelasan:semoga membantu

dalam q.s AZ zalzalah ayat 1-5 datangnya hari kiamat diawali

Pertanyaan: dalam q.s AZ zalzalah ayat 1-5 datangnya hari kiamat diawali dengan peristiwa .​

Jawaban:

Bumi berguncang

Penjelasan:

Dalam surat ini, Allah mengabarkan apa yang terjadi pada hari kiamat di mana saat itu bumi bergoncang begitu dahsyatnya dan meruntuhkan segala yang ada di atasnya. Juga akan diterangkan bagaimanakah setiap amalan baik dan jelek akan menuai balasannya.

Bagaimana gambaran hari kiamat sesuai Q.S. az-Zalzalah?Jawab:​

Pertanyaan: Bagaimana gambaran hari kiamat sesuai Q.S. az-Zalzalah?
Jawab:​

Jawaban:

1.Perempuan yang sedang menyusui anaknya akan melupakan anaknya

2.Perempuan yang sedang hamil akan keguguran kandungannya.

3.Manusia kebingungan hingga seperti orang yang mabuk.

Penjelasan:

maaf kalo salah

Jawaban:

Gambaran hari kiamat yang terdapat dalam surah al zalzalah antara lain adalah

1.Pada hari kiamat bumi akan tergoncang dengan goncangan (yang dahsyat),

2.Pada hari kiamat bumi mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya

3.Pada hari kiamat manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam

Penjelasan:

maaf kalau salah

moga bisa bantu

gambaran tanda tanda hari kiamat dalam surah az zalzalah ayat

Pertanyaan: gambaran tanda tanda hari kiamat dalam surah az zalzalah ayat pertama adalah

Dalam surah al zalzalah ayat ke 1 tidak menjelaskan tentang gambaran tadan-tanda kiamat. Akan tetapi di dalam surah al zalzalah ayat ke 1 menjelaskan tentang gambaran peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Di dalam surah al zalzalah ayat ke 1 menjelaskan baha pada saat terjadi hari kiamat bumi akan di goncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat

Pembahasan

Surah al zalzalah merupakan salah satu surah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Dalam surah al zalzalah menjelaskan tentang kejadian yang terjadi pada saat hari kiamat. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atas semua amalan yang manusia lakukan selama hidup. Semua amalan yang dilakukan oleh manusia baik itu amalan kebaikan ataupun keburukan dan walau hanya sebesar zarrah pasti akan mendapat balasan

Hari kiamat merupakan hari berakhirnya kehidupan di alam dunia dan menjadi awal kehidupan di alam akhirat. Keimanan kepada hari kiamat merupakan salah satu yang wajib di yakini oleh umat islam yang sudah memenuhi 3 kriteria sekaligus yaitu

 • Seseorang yang sudah beragama islam baik itu dari lahir atau orang non muslim yang masuk islam
 • Seseorang yang usianya sudah mencapai usia baligh
 • Seseorang yang sehat akalnya

Keimanan kepada hari kiamat  juga merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang wajib diyakini. Selain iman kepada hari kiamat kita juga wajib

 • Wajib beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari
 • Wajib beriman kepada semua malaikat dalam kehidupan sehari-hari
 • Wajib beriman kepada semua kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari
 • Wajib beriman kepada semua rasul utusan Allah dalam kehidupan sehari-hari
 • Wajib beriman kepada qadha dan  qadar Allah dalam kehidupan sehari-hari

Pelajari lebih lanjut

 1. Materi tentang yaumul ‘ard, pada https://brainly.co.id/tugas/16578665
 2. Materi tentang yaumul ba’ats atau hari kebangkitan, pada brainly.co.id/tugas/36515568
 3. Materi tentang sikap yang timbul dari rasa keimanan kepada hari akhir, pada brainly.co.id/tugas/31074514  

==================  

Detail Jawaban

Kelas : IX

Mata pelajaran : Agama Islam

Bab : Iman Kepada Hari Akhir  

Kode : 9.14.3

#AyoBelajar

Bagaimanakah gambaran hari kiamat berdasarkan q.s. az-zalzalah ayat 1-2?

Pertanyaan: Bagaimanakah gambaran hari kiamat berdasarkan q.s. az-zalzalah ayat 1-2?

Jawaban:

Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

Penjelasan:

semoga bermanfaat

jelaskan gambaran terjadinya hari kiamat menurut Q.S Az-zalzalah: 1 dan

Pertanyaan: jelaskan gambaran terjadinya hari kiamat menurut Q.S Az-zalzalah: 1 dan 2?​

Jawaban:

Allah menjelaskan bahwa kejadian hari kiamat ditandai dengan bumi bergetar dan bergoncong dengan gonconganyang sangat dahsyat. Begitu kuatnya goncangan itu mengakibatkan semua yang ada diperut bumi seperti logam, bebatuan, logam, harta-harta terpendam, termasuk mayat-mayat isi kuburan berhamburan keluar. Gambaran kengerian akibat goncangan itu antara lain

1. Perempuan yang sedang menyusui anaknya akan melupakan anaknya

2. Perempuan yang sedang hamil akan keguguran kandungannya.

3. Manusia kebingungan hingga seperti orang yang mabuk.

Penjelasan:

semoga membantu

Kepastian datangnya hari kiamat dijelaskan pada….A.surah taha ayat 15B.surah at-takwir

Pertanyaan: Kepastian datangnya hari kiamat dijelaskan pada….
A.surah taha ayat 15
B.surah at-takwir ayat 4
C.surah az-zalzalah ayat 1
D.surah az-zalzalah ayat 2 ​

Jawaban:

A.surah TaHa ayat 15

arti:Sungguh, hari kiamat itu akan datang, Aku merahasiakan (waktunya)agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

Penjelasan:

#jadiin brainliest answer ya..

Jawaban:

A. Surah Taha ayat 15

Penjelasan:

arti dari surah Taha ayat 15 adalah Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan ( waktunya ) agar tiap tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan

Maaf klo salah

# Tolong jadiin jawaban terbaik...

3 gambaran hari kiamat menurut Q.S az-zalzalah!

Pertanyaan: 3 gambaran hari kiamat menurut Q.S az-zalzalah!

Surat al-zalzalah menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Allah menjelaskan bahwa kejadian hari kiamat  ditandai dengan  bumi bergetar dan bergoncong dengan gonconganyang sangat dahsyat. Begitu kuatnya goncangan itu mengakibatkan semua yang ada diperut bumi seperti logam, bebatuan, logam, harta-harta terpendam, termasuk mayat-mayat isi kuburan berhamburan keluar. Gambaran kengerian akibat goncangan itu antara lain
1.      Perempuan yang sedang menyusui anaknya akan melupakan anaknya
2.      Perempuan yang sedang hamil akan keguguran kandungannya.
3.      Manusia kebingungan hingga seperti orang yang mabuk.

Semoga membantu 🙂

1. bumi bergoncang dengan dahsyatnya
2. bumi mengeluarkan segala isinya
3. pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dengan keadaan yang bermacam macam, sesuai dengan amal dan perbuatannya

Q.S Az Zalzalah ayat 1,2,6

Peristiwa terjadinya kiamat yang dijelaskan dalam Q.S Az Zalzalah ayat

Pertanyaan: Peristiwa terjadinya kiamat yang dijelaskan dalam Q.S Az Zalzalah ayat 1-5 di bawah itu ditandai dengan​

Jawaban:

ada nya binatang yg aneh

4. Berikan gambaran tentang kejadian hari kiamat yang dijelaskandi dalam

Pertanyaan:
4. Berikan gambaran tentang kejadian hari kiamat yang dijelaskan
di dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-8.​

Penjelasan:

Surat al-zalzalah menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Allah menjelaskan bahwa kejadian hari kiamat ditandai dengan bumi bergetar dan bergoncong dengan gonconganyang sangat dahsyat. Begitu kuatnya goncangan itu mengakibatkan semua yang ada diperut bumi seperti logam, bebatuan, logam, harta-harta terpendam, termasuk mayat-mayat isi kuburan berhamburan keluar. Gambaran kengerian akibat goncangan itu antara lain

1. Perempuan yang sedang menyusui anaknya akan melupakan anaknya

2. Perempuan yang sedang hamil akan keguguran kandungannya.

3. Manusia kebingungan hingga seperti orang yang mabuk.

semoga membantu:))

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai bagaimanakah gambaran hari kiamat berdasarkan q.s. az-zalzalah ayat 1-2, kamu juga bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti Bagaimana gambaran hari, Kepastian datangnya hari, 4. Berikan gambaran, dalam q.s AZ, and Peristiwa terjadinya kiamat.