Di Mana Imah Aki Jeung Ninina Asih

pertanyaan28 Views

Kamu nanya? Bertanya-tanya? Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan di mana imah aki jeung ninina asih, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai di mana imah aki jeung ninina asih. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

mari membaca  anak ns utama amani

1. Dimana Imah aki Jeung asih?2. Naon NU dipake parab

Pertanyaan: 1. Dimana Imah aki Jeung asih?

2. Naon NU dipake parab Hayam ku Nini asih?

3. Naon NU sok diomongkeun ku ninina asih Waktu keur maraban Hayam?

4. Naha Akina asih bet nyarekan domba?

5. Ku naon pangna urang miara sasatoan atawa ngurus pepelakan dibarung ku kanyaah?​

Jawaban:

ari caritana mana atuh

Imah tita jeung Imah imas Imah​

Pertanyaan: Imah tita jeung Imah imas Imah​

Jawaban:

gak bisa bahasa enggres;)

8. Galih jeung Asih mani baretaheun perè di imah nini

Pertanyaan: 8. Galih jeung Asih mani baretaheun perè di imah nini tèh. Kecap asal baretahe
nyaéta…​

Jawaban:

kécap asal ti baretahen nyaeta betah

Penjelasan:

maaf kalo salah

Kumaha kaayaan imah aki

Pertanyaan: Kumaha kaayaan imah aki

Meren baik wea eta imah ,,emng na kunaon?

#Semoga bener

#Answer by : Winda_Randy

Jawaban:

bagaimana keadaan rumah saya?

Penjelasan:

jadikan jawaban tercerdas

dimana imah aki jeung ninina asih?​

Pertanyaan: dimana imah aki jeung ninina asih?​

Jawaban:

dimana rumah cinta aki dan nenek?

Penjelasan:

Abdi henteu terang

dimana rumah cinta aki dan nenek

1. naon judul carita nu ku hidep dibaca tadi téh?

Pertanyaan: 1. naon judul carita nu ku hidep dibaca tadi téh? 2. poé naon santi jeung indungna nganjang ka imah aki jeung ninina? 3. saha ngaran nini jeung akina santi? 4. di mana imah nini jeung akina santi? 5. mawa naon waé santi jeung indungna ka majalaya téh? 6. kumaha sanggeus santi jeung indungna nepi ka imah nini jeung akina? 7. naon piwuruk ti nini jeung akina santi téh?​

Jawaban:

ti mana maaf anu salah aing te hapal

naon sababna galih jeung asih ngarasa betah di imah ninina​

Pertanyaan: naon sababna galih jeung asih ngarasa betah di imah ninina​

Soal tidak dilengkapi dengan teks terkait sementara bunyi soal dalam bahasa Indonesia mempertanyakan alasan Galih dan Asih merasa betah di rumah neneknya. Jika soal ini berkaitan dengan teks berjudul ‘Kebon Nini’ (bisa dilihat pada gambar terlampir) maka jawabannya adalah:

  • “Alesan Galih jeung Asih betah di imah nini téh lantaran hawana tiis, suasanana asri. Di tukangeun imah nini Galih jeung Asih aya kebon anu kawilang lega dipelakan sayur jeung buah.”

Pembahasan

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jawaban dalam bahasa Sunda di atas bunyinya sebagai berikut:

  • Penyebab Galih dan Asih betah di rumah nenek adalah karena udaranya yang sejuk, suasana yang asri. Di belakang rumah nenek Galih dan Asih ada taman yang relatif luas dan ditanami sayuran dan buah.

Pelajari Lebih Lanjut

  • Pelajari lebih lanjut tentang materi contoh biantara basa Sunda pada link berikut https://brainly.co.id/tugas/7246914

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1

Latihan 1Jawab pananya di handap!1. Di mana imah aki jeung

Pertanyaan: Latihan 1
Jawab pananya di handap!
1. Di mana imah aki jeung ninina Asih?
2. Naon nu dipaké parab hayam ku nini Asih?
Naon nu sok diomongkeun ku ninina Asih waktu keur maraban
hayam?
Naha akina Asih bet nyarékan domba?
Ku naon pangna urang miara sasatoan atawa ngurus pepelakan
dibarung ku kanyaah?
ca carita di handap!​

Jawab pananya di handap:

1. Nu di omong keun ku Nini asih teh’Kade ulah jarambah teuing Ulin teh.Ulah bangor,ulah ngaruksak pepelakan Batur. Mun geus burit gancang balik. Naha Akina asih bet nyarekam domba’da eta dombana neunggaran kandang.

2. Kunaon pangna urang kudu miara sasatoan atawa ngurus pepelakan kudu di barung ku kanyaah’hartina maraneh ge bisa bales budi kamanusa.

Pembahasan

Bahasa Sunda adalah cabang Melayu-Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Tidak diketahui kapan bahasa itu berasal, tetapi ada bukti dokumenter yang merupakan informasi paling awal yang diketahui. Ini adalah prasasti abad ke-14 yang ditemukan di Chamis, Kawari. Ditulis di atas batu alam menggunakan aksara dan bahasa Sunda (kuno). Diperkirakan ada beberapa prasasti yang dibuat pada masa pemerintahan Prabu Niskala Wastukancana (1397-1475).

Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa tertua di Indonesia. Bahasa Kunlun, yang ditampilkan dalam berita Cina dan digunakan dalam bahasa sehari-hari di masyarakat kepulauan Jawa Barat sebelum abad ke-10, kemungkinan besar adalah bahasa Sunda (kuno). Meskipun tidak diketahui. Bukti penggunaan bahasa Sunda (lama) lebih banyak ditemukan pada naskah-naskah yang ditulis pada daun lontar, lontar, kelapa dan nipa.

Pelajari lebih lanjut

  • Materi penjelasan tentang bahasa Sunda yaitu pada link brainly.co.id/tugas/1268244
  • Materi penjelasan tentang contoh bahasa Sunda yaitu pada link brainly.co.id/tugas/3449094
  • Materi penjelasan tentang advice sejarah bahasa sunda yaitu terdapat pada link brainly.co.id/tugas/1759550

Detil jawaban

Kelas  : SD/ SMP

Mapel : Bahasa Sunda

Bab     : –

Kode  : –

#TingkatkanPrestasimu

#SPJ3

Imah tita jeung Imah Imas Mah​

Pertanyaan: Imah tita jeung Imah Imas Mah​

Jawaban:

Imah tita jeung Imah Imas Mah Alus

Jawaban:

bahasa sunda

Penjelasan:

bahasa sunda biasa di gunakan di wilayah jawa barat karna sudah ada sejak dulu

Jawab ieu pananya di handap! 1.Arindit ka mana Galih jeung

Pertanyaan: Jawab ieu pananya di handap! 1.Arindit ka mana Galih jeung Asih basa pere sakolana?2.Di nama perenahna imah ninina teh?3.Dipelekan naon kebon nini nu ngawates ka kebon batur?4.Dipageran ku naon kebon nini nu ngawates ka kebon batur?5.Aya pelak naon wae di kebon nini teh?6.Buah naon wae nu sok dijadikeun lalab?7.Daun naon wae nu sok dijadikeun lalab?8.Naon wae nu kudu aya upama rek nyieun sambel tarasi?9.Cengek mah rasana lada.Kumaha ari rasana buah kadongdong,rambutan,jeung paria?10.Naon sababna Galih jeung Asih ngarasa betah di imah ninina?​

Jawaban:

te nyaho ai anjeun nanya ka abie

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai di mana imah aki jeung ninina asih, kamu juga bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti dimana imah aki, Latihan 1Jawab pananya, Jawab ieu pananya, Imah tita jeung, and Imah tita jeung.