Di Mana Wae Urang Kudu Hirup Sauyunan Teh

pertanyaan31 Views

Kamu nanya? Bertanya-tanya? Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan di mana wae urang kudu hirup sauyunan teh, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai di mana wae urang kudu hirup sauyunan teh. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

munamuni

naon paribasa hirup teh kudu sauyunan

Pertanyaan: naon paribasa hirup teh kudu sauyunan

hidup itu harus rukun ..

1. Ti iraha manusa kudu Aya Batur ?2. naon sababna

Pertanyaan: 1. Ti iraha manusa kudu Aya Batur ?

2. naon sababna urang kudu boga Batur ?

3. Jeung saha urang kudu sauyunan Teh ?

4. kumaha kuduna urang cacarita Jeung batur ?

5. ngarah naon hirup sauyunan teh?​

1.ti baheula keneh manusa boga Batur

2.pedah manusa mah mahluk sosial teu bisa hirup tanpa Aya Batur

3.jeung Kabeh jelema

4.sopan Jeung hormat SIKEP na

5.ngarah euweuh masalah Jeung batur

Penjelasan:

maaf kalau salah jawaban nya tolong jadikan aku yang terbaik

Naha urang hirup kudu sauyunan? di mana wae urang kudu

Pertanyaan: Naha urang hirup kudu sauyunan? di mana wae urang kudu hirup sauyunan teh?

Jawaban:

di imah,di sakola,jeung dilingkungan masyarakat

Penjelasan:

maaf kalo salah…..

Ngarah naon urang hirup sauyunan teh ?

Pertanyaan: Ngarah naon urang hirup sauyunan teh ?

Jawaban:

ngarah teu pasea , narima sasama , hirup sararea

Naha urang hirup kudu sauyunan?​

Pertanyaan: Naha urang hirup kudu sauyunan?​

Jawaban:

guna nyiptakeun harmoni, hirup janten aman, damai, sareng tentram

maaf kalau salah

1. Naha urang hirup kudu sauyunan?Jawab2. Di mana waé urang

Pertanyaan: 1. Naha urang hirup kudu sauyunan?
Jawab
2. Di mana waé urang kudu hirup sauyunan téh?
Jawab​

Jawaban:

1. hirup sauyunan, ulah pakia kia, sareundeuk sa igel sabobot sapihanean, sabab urang moal salawasna aya di dunya, bakal balik bilatungan jeung balitungan

2. salilana, salila gumelar di alam dunya, jeung saha bae, teu meunang ngabeda beda jalma,

naha urang hirup kudu sauyunan?di mana wae urang kudu hirup

Pertanyaan: naha urang hirup kudu sauyunan?
di mana wae urang kudu hirup sauyunan teh?

Hirup sauyunan nyaeta hirup babarengan bari silih asih jeung silih tulung. Urang kudu hirup sauyunan supaya urang hirup tengtrem, sabab ari jelema mah kadang aya di luhur kadang aya di handap, kadang ngabantu ka batur kadang dibantu ku batur, jadi dina hiru kudu silih asih jeung silih tulung, kudu hirup sauyunan.

Hirup sauyunan teh bisa di mana wae, ti mimiti hirup jeung dulur, tatangga sa RT, tatangga sa RW, batur sasakola, batur sa pagawean, sa kota, malahan nepi ka sanagara. Hirup sauyunan bisa dimimitian ti lingkungan anu leutik nyaeta hirup sauyunan jeung dulur saimah atawa sakulawarga, jeung hirup sauyunan jeung tatangga.

Kategori Soal : Bahasa Sunda

Kelas : – (SD)

Kata Kunci : Hirup sauyunan

Basa halus na urang kudu hirup sauyunan

Pertanyaan: Basa halus na urang kudu hirup sauyunan

abdi kedah hidep sauyunan

di mana wae urang kudu hirup sauyunan teh?

Pertanyaan: di mana wae urang kudu hirup sauyunan teh?

Jawaban:

dilembur mana wae oge urang kudu hirup sauyunan.

di mana wae urang kudu hirup sauyunan teh .jawabanya

Pertanyaan: di mana wae urang kudu hirup sauyunan teh .jawabanya

Hirup sauyunan teh nyaeta hirup babarengan bari silih tulung jeung silih asih. Kukituna hirup sauyunan teh kudu di di mana wae, ti mimiti di lingkungan kulawarga, lingkungan tatangga sa RT, sa RW, sa Kota, malahan nepi ka sa nagara, kitu oge di lingkungan sakola, di lingkungan tempat digawe, jeung sajabana ti eta.

Jelema salaku mahluk sosial dina hirupna teh butuh interaksi atawa komunikasi jeung lingkungan sabuderannana, jelema biasana henteu bisa hirup sorangan, tapi kudu hirup babarengan. Kukituna hirup sauyunan teh kudu ditarekahan ku sakabeh jalma supaya kaayaan aman jeung tengrem.

Kategori Soal : Bahasa Sunda

Kelas : – (SMA)

Kata Kunci : Hirup sauyunan

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai di mana wae urang kudu hirup sauyunan teh, kamu juga bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan seperti naha urang hirup, naon paribasa hirup, di mana wae, 1. Naha urang, and Basa halus na.